NIEUWS

Ons wijkoverleg is een actieve groep mensen die gevraagd en ongevraagd gemeente Venlo adviseert over zaken die onze binnenstad aangaan. Daarnaast is het een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen. Op deze pagina vindt u onze meest actuele nieuwtjes.

=== 6 augustus 2015

De volgende wijkkrant is nog niet gedrukt, maar wel is al bekend dat dit exemplaar een enquête zal bevatten. Omdat we benieuwd zijn naar wat u, de lezer, van de wijkkrant vindt. En stiekem ook omdat we hopen dat de resultaten ons sterker zullen maken in onderhandelingen over het voortbestaan van de wijkkrant. De enquête kun je uitknippen en invullen en opsturen naar onze voorzitter, of je kunt hem online invullen. Onze webprogrammeur heeft het onderzoek voor het web bewerkt, en u kunt hem betrekkelijk anoniem invullen. We registreren alleen de ip-adressen, zodat we kunnen terugkijken, mochten er heel rare dingen gebeuren, zoals 100 ingevulde resultaten vanaf één computer. Klik hier om de enquete (10 vraagjes maar) in te vullen.

=== 9 juni 2015

Ook inwoners van Venlo-Binnenstad zijn van harte welkom bij de presentatie van een project dat eigenlijk hoort bij Wijkoverleg Venlo-Noord. Het gaat om de presentatie van Buurtbus Venlo-Noord, die ook rijdt voor een gedeelte van de binnenstad, namelijk het noordelijk stuk buiten het winkelgebied.

Het is een initiatief dat mensen die slecht ter been zijn wil helpen. Hoe het precies zit, is te lezen in het hier te downloaden persbericht. Daarin staat ook de informatie over waar die onthulling precies is.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: komende zaterdag 13 juni. De officiele presentatie is om 16.00 uur op het Agnes Huynplein. Wat niet in het persbericht staat: het feest begint al om 15.30 bij Plus Benders. Daar wordt de bus ingepakt en begint een wandeling naar het Agnes Huynplein.

=== 1 juni 2015

De notulen van de vergadering van 18 maart 2015 zijn vastgesteld. Lees ze hier

=== 20 mei 2015

De agenda van vanavond 20 mei 2025 vindt u hier.

=== 25 april 2015

De nieuwe wijkkrant is uit. Lees hem online.

=== 19 maart 2015

De notulen van de vergadering van 21 januari 2015 zijn vastgesteld. Lees ze hier

=== 20 januari 2015

Ter herinnering: dit zijn de vergaderdata van 2015:
21 jan 2015
18 mrt
20 mei
16 sept
18 nov

Website-layout gerealiseerd in samenwerking met Stichting MEO